جمعیت هلال احمر استان سمنان

پنجشنبه 06 آذر 1399
برگزاری مرحله دوم پنجمین دوره انتخابات مجامع هلال احمر و انتخاب هیات مدیره و بازرسی جمعیت هلال احمر استان سمنان

برگزاری مرحله دوم پنجمین دوره انتخابات مجامع هلال احمر و انتخاب هیات مدیره و بازرسی جمعیت هلال احمر استان سمنان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 26 تیرماه 99 مرحله دوم پنجمین دوره انتخابات مجامع هلال احمر با انتخاب هیات مدیره و بازرسی جمعیت هلال احمر استان سمنان برگزار شد.