جمعیت هلال احمر استان سمنان

جمعه 07 آذر 1399
دیدار شکراللهی
هفته هلال

دیدار شکراللهی

ملاقات مدیر عامل محترم از امدادگر امیر خالقی

دیدار مدیر عامل
هفته هلال

دیدار مدیر عامل

دیدار دکتر شکر اللهی مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان با بازنشستگان جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار