جمعیت هلال احمر استان سمنان

جمعه 07 آذر 1399
معاون امداد و نجات هلال احمر خبر داد

نجات 6 کوهنورد گم شده در ارتفاعات شاهرود

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان: نجات 6 کوهنورد گم شده در ارتفاعات شاهرود

علی آقا یحیایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان در تشریح عملیات کمک به 6 کوهنورد گم شده در ارتفاعات شاهوار اظهار داشت: این تیم کوه نوردی از استان گلستان به ارتفاعات شاهوار استان سمنان آمده بودند که ساعت 17:05 دقیقه عصر جمعه مورخ 97/10/07 خبر گم شدن این گروه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی تصریح کرد: 2تیم 4نفره با تجهیزات کامل کوهستان برای نجات این افراد به منطقه اعزام شدند و در ساعت 21:35 دقیقه تیم اعزامی این افراد را پیدا کردند و همگی سالم هستند و به منطقه امن انتقال داده شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه کوهنوردی در شرایط نامساعد آب و هوایی می تواند در پاره ای از مواقع بسیار خطرآفرین باشد اظهار داشت: مطلع کردن هلال احمر و تیم های امدادی هنگام عزیمت به کوه میتواند امدادرسانیرا با شرایط بهتری همراه کند.

کلمات کلیدی